دبی

دبی را می توان یکی از مدرن ترین شهرهای خاورمیانه و قاره آسیا دانست که سالانه میلیون ها میلیون توریست را از سراسر دنیا به طرف خود جذب می کند

دبی

- آرزو یزدانی 01.07.16

...