ترکیه - استانبول - تکسیم

امکانات هتل

24HOURS SERVICE BAR JACUZZI OUT DOOR POOL RESTURANT SAFE BOX SATE LITE SAUNA TURKISH BATHROOM TV WIFI


امکانات اتاق

HAIRDRYER IRON MINIBAR PHONE TEA MAKER TV
هتل های مرتبط

هتل های هم کیفیت

Adelmar Hotel Ista ...

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
ALL SEASON

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
GRAND HALIC

ترکیه - استانبول - تبه باشی

جزئیات بیشتر
EURO PLAZA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
BLACK BIRD

ترکیه - استانبول - شهزاده باشی

جزئیات بیشتر
THE CITY PORT HOTEL

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
RAMADA BY WINDHOM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
ELITE WORLD PEERSTI ...

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND OZTANIK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
RAMADA TAKSIM

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
BUDO

ترکیه - استانبول - لاله لی

جزئیات بیشتر
THE MARMARA-SISLI

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
GRAND EMIN

ترکیه - استانبول - ینی کاپی

جزئیات بیشتر
BIRBEY

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
ZURICH

ترکیه - استانبول - شهزاده باشی

جزئیات بیشتر
TAKSIM GONEN

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GREEN PARK TAKSIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
DORA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
KONAK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Grand Unal

ترکیه - استانبول - ینی کاپی

جزئیات بیشتر
GRAND UNAL

ترکیه - استانبول - ینی کاپی

جزئیات بیشتر
KERVANSARAY

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND HILARIUM

ترکیه - استانبول - ینی کاپی

جزئیات بیشتر
CITY CENTER

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
TITANIC CITY TAKSIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
PERA ROSE HOTEL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
TULIP PERA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
TULIP CITY HOTEL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
HALIFAKS

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
AVANTGARD SQUER

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
ICON

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
FERONYA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
WHITE MONARCH

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
NAZ CITY

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
MATIAT

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
BERJER BOUTIQUE

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Collage Pera Hotel

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
GRAND STAR

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
CARTOON HOTEL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
LARES PARK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GOLDEN PARK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
METROPOLITAN

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
DOUBLE TREE BY HILT ...

ترکیه - استانبول - پیاله پاشا

جزئیات بیشتر
BLUEWAY HOTEL HISTO ...

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
Golden Hill

ترکیه - استانبول - فندق زاده

جزئیات بیشتر
Golden Age

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Vali Konak

ترکیه - استانبول - عثمان بی

جزئیات بیشتر
Seminal Hotel

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Beyzas Suites

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
NOVA PLAZA PARK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Central Palace Tak ...

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
MERCURE TAXIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
LAMARTINE

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
THE BIANCO PERA

ترکیه - استانبول - تکسیم-پرا

جزئیات بیشتر
NOVA PLAZA BOUTIQE

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
BVS LUSH HOTEL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
TAKSIM EXPRES

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
LAVILLA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
NIPPON HOTEL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
BENTLEY BY MOLTON H ...

ترکیه - استانبول - عثمان بی

جزئیات بیشتر
MOLTON NISANTASI HO ...

ترکیه - استانبول - نیشتانتاشی

جزئیات بیشتر
MOLTON KABATAS HOTEL

ترکیه - استانبول - کاباتاش

جزئیات بیشتر
MOLTON MONAPART HOT ...

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
MOLTON Beyoğlu MLS ...

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
MOLTON SISLI MLS

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
NOVA PLAZA TAKSIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
ELISYUM STYLES TAKS ...

ترکیه - استانبول - دولاب دره

جزئیات بیشتر
INN PERA

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
PARK BY CLOVER

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
TAKSIM SQUARE HOTEL

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
NISH PALAS

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
ERESIN PREMIER

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
MARBEL

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
MARMARAY

ترکیه - استانبول - ینی کاپی

جزئیات بیشتر
GRAND ARAS

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
TAKSIM TOWN

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
IBIS STYLE BOMONTI

ترکیه - استانبول - بومونتی

جزئیات بیشتر
GRAND DE PERA

ترکیه - استانبول - آتا ترک

جزئیات بیشتر
INN PERA

ترکیه - استانبول - آتا ترک

جزئیات بیشتر
THE MERWANO HOTEL

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
Hotel Divan Istanbu ...

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
LA GARDEN

ترکیه - استانبول - آکسارای

جزئیات بیشتر
TANGO TAXIM

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
BUKE HOTEL

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
SED HOTEL

ترکیه - استانبول - کاباتاش

جزئیات بیشتر
Fide Hotel

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Nupelda Bosphorus

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Hotel Istanbul Trend

ترکیه - استانبول - فاتح

جزئیات بیشتر
The Marmara Pera

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
The Peak Hotel

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
Sanat Pera

ترکیه - استانبول - بی اوغلو

جزئیات بیشتر
هتل های مرتبط

هتل های هم منطقه

EURO PLAZA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
RAMADA BY WINDHOM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
ELITE WORLD PEERSTI ...

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND OZTANIK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
ELITE WORLD

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
RIVA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
DIVAN

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND HAYATT

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
RADISSON BLU PERA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
TAKSIM GONEN

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GREEN PARK TAKSIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
DORA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
KONAK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
THE MARMARA -TAKSIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
KERVANSARAY

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
CITY CENTER

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
TITANIC CITY TAKSIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
PERA ROSE HOTEL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
TULIP PERA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
TULIP CITY HOTEL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
AVANTGARD SQUER

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
ICON

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
FERONYA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
RICHMOND

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
NAZ CITY

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
POINT HOTEL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
BERJER BOUTIQUE

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND STAR

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
CARTOON HOTEL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
LARES PARK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GOLDEN PARK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
METROPOLITAN

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
THE ELYSIUM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Grand Hyatt

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Golden Age

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
BLUEWAY CITY HOTEL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
CVK Park Bosphorus

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Seminal Hotel

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
NOVA PLAZA PARK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Central Palace Tak ...

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
MERCURE TAXIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
LAMARTINE

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
BVS LUSH HOTEL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
CUENTO

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
TAKSIM EXPRES

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
LAVILLA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
ELAN

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
SWISSOTELTHE BOSPHO ...

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
HILTON BOSPHORUS IS ...

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
NIPPON HOTEL

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
NOVA PLAZA TAKSIM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
HEAVENIST

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
ISTANBUL EFES

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
KARMA

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
The Parma Hotel

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Fide Hotel

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Venus Hotel

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
Nupelda Bosphorus

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
همین الان

تور خودتو بساز