مقررات قرارداد برای : کنسلی پرواز
تهران - تفلیس

مسیر تهران به تفلیس

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
0 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
0 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
0 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تفلیس - تهران

مسیر تفلیس به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
0 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
0 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
0 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - استانبول

مسیر تهران به استانبول

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
0 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
0 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
0 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
استانبول - تهران

مسیر استانبول به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
0 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
0 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
0 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3

همین الان

تور خودتو بساز

tour and package

تورهای هورگشت پارس

با کلیک کردن بروی جزییات تور سایر امکانات ، اطلاعات هتل ها ، پروازها و سایر اطلاعات تور را مشاهده کنید

استانبول

اعتبار تا 7 - بهمن
استانبول ژانویه

استانبول

اعتبار تا 6 - اسفند
استانبول فوریه

استانبول

اعتبار تا 13 - فروردین
استانبول ویژه نوروز

آنتالیا

اعتبار تا 18 - بهمن
آنتالیا ویژه 10 بهمن

آنتالیا

اعتبار تا 13 - فروردین
آنتالیا ویژه نوروز

آلانیا

اعتبار تا 18 - بهمن
آلانیا ویژه 10 بهمن

باتومی

اعتبار تا 11 - بهمن
تور باتومی 3 شب

باتومی

اعتبار تا 11 - بهمن
تور باتومی 4 شب

تفلیس+باتومی

اعتبار تا 12 - بهمن
تفلیس باتومی 6 شب

باتومی+تفلیس

اعتبار تا 11 - بهمن
باتومی - تفلیس 7 شب

باتومی+تفلیس

اعتبار تا 19 - بهمن
BUS/TBS-6

باتومی

اعتبار تا 11 - بهمن
باتومی 7 شب

تفلیس+باتومی

اعتبار تا 11 - بهمن
تفلیس باتومی 4 شب

تفلیس+باتومی

اعتبار تا 5 - بهمن
تفلیس باتومی 5 شب

باتومی

اعتبار تا 17 - اسفند
تور باتومی 3 شب

باتومی

اعتبار تا 10 - اسفند
تور باتومی 4 شب

باتومی

اعتبار تا 17 - اسفند
باتومی 7 شب

تفلیس

اعتبار تا 12 - بهمن
تور تفلیس ماه ژانویه

تفلیس+باتومی

اعتبار تا 11 - اسفند
تفلیس باتومی 7 شب

تفلیس

اعتبار تا 13 - بهمن
تفلیس آفر

تفلیس

اعتبار تا 8 - فروردین
تفلیس ویژه نوروز

باتومی+تفلیس

اعتبار تا 24 - بهمن
BUS/TBS-5N

تفلیس+گودائوری

اعتبار تا 11 - بهمن
گودائوری 7 شب

تفلیس+گودائوری

اعتبار تا 11 - بهمن
گودائوری 4 شب

تفلیس

اعتبار تا 11 - اسفند
تور تفلیس ماه ژانویه

باتومی+تفلیس

اعتبار تا 11 - اسفند
باتومی - تفلیس 7 شب فوریه

دوبی

اعتبار تا 11 - بهمن
تور دبی با پرواز ماهان