CITY CENTER
BETLEM+ORBI
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 18,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BETLEM+EPHORIA
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 26,250,000 ریال

اطلاعات بیشتر
MIN FRAM CITY CENTER 5
COLOMBI+ORBI
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 20,550,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10 MIN FROM CITY CENTER
PREFERENCE+EUPHORIA
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 37,950,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10 MIN FROM CITY CENTER
LIKE+PRIME
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 8,850,000 ریال

اطلاعات بیشتر
MIN FRAM CITY CENTER 5
BILTMORE + EUPHORIA
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 53,250,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LIKE+SEA STAR
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 8,850,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BARATISHVILI 12+LEGACY
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 11,850,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GNG+ORBI
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 16,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
REDLINE+ORBI
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 19,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
MIN FRAM CITY CENTER 5
BETLEM+SANAPIRO
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 18,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
MIN FRAM CITY CENTER 5
REDLINE + BEST WESTERN
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 19,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
PRIMAVERA+LEGEND
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 25,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BETLEM+SKY TOWER
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 26,250,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
HOLIDAY INN+EUPHORIA
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 39,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BILTMORE+SHERATON
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 61,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
DOLABAURI+LEGEND
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 24,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RAMADA+EUPHORIA
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 34,950,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10 MIN FROM CITY CENTER
AMERI+EUPHORIA
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 33,450,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CROWN PALASE+EUPHORIA
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 33,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10 MIN FROM CITY CENTER
PREFERENCE + BESTWESTERN PREMIUM
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 33,450,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
COLOMBI+EUPHORIA
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 28,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10 MIN FROM CITY CENTER
GREMI+SANAPIRO
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 20,550,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

تفلیس باتومی 6 شب

این تور از 13 , بهمن , 1398 تا 3 , خرداد , 1399 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 6 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور