CITY CENTER
PRIME
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 4,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LEGACY
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 6,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ORBI TWIN 37
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 8,700,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SANAPIRO
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 9,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BEST WESTERN
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 9,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LEGEND
سرویس صبحانه + شام

4 شب اقامت دوتخت 16,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
EUPHORIA
سرویس صبحانه + شام

4 شب اقامت دوتخت 18,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SKY TOWER
سرویس صبحانه + شام

4 شب اقامت دوتخت 20,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SHERATON
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 28,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BEST WESTERN PREMIUM
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 14,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SEA STAR
سرویس صبحانه

4 شب اقامت دوتخت 4,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

باتومی ویژه نوروز

این تور از 7 , بهمن , 1398 تا 13 , فروردین , 1399 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 4 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور